Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoušková Petra, Mgr.
dc.contributor.authorČejka, Jan
dc.contributor.refereeFajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:15Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:15Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier76262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31933-
dc.description.abstractKatedra: Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Název práce: Lymská borelióza Počet stran číslované: 58 Počet stran nečíslované: 19 Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku lymské boreliózy. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá charakteristickými příznaky, přenašečem, epidemiologií, postboreliovým syndromem a diagnostikou. Praktická část je zaměřena na diagnostické postupy, statistické zpracování výsledků do grafů, diskuze a závěru.cs
dc.format67 s. (72588 znaků bez mezer)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectborrelia burgdorferics
dc.subjectelisacs
dc.subjectwestern blotcs
dc.subjecterytema migranscs
dc.subjectimunoglobulinycs
dc.titleLymská boreliózacs
dc.title.alternativeLyme diseaseen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedDepartment: Department of Rescue Services, Diagnostics Fields and Public Health Title of thesis: Lyme disease Number of pages numbered: 58 Number of pages unnumbered: 19 This Bachelor´s thesis is focused on Lyme disease. It´s divided into two parts teoretical and practical. The teoretical part deals with characteristics symptoms, transducer, epidemiology, post - Lyme boreliosis syndrom and diagnostics. Practical part is focused on diagnostic procedures, statistical processing of results in graphs, discussion and conclusion.en
dc.subject.translatedborrelia burgdorferien
dc.subject.translatedelisaen
dc.subject.translatedwestern bloten
dc.subject.translatederythema migransen
dc.subject.translatedimmunoglobulinsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Cejka.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Cejka_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Cejlka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Cejka.pdfPrůběh obhajoby práce392,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.