Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDrahokoupilová, Barbora
dc.contributor.refereeBrychtová Michaela, MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:16Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:16Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31935
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá ulcerózní kolitidou a primární sklerozující cholangitidou. Cílem práce byla identifikace rizikových laboratorních a kolonoskopických parametrů, které by již v začátku onemocnění odlišily pacienty s ulcerózní kolitidou od těch, u kterých hrozí zároveň rozvoj primární sklerozující cholangitidy. Teoretické poznatky jsou poté aplikovány do praktické části, kde jsou zjištěné laboratorní hodnoty analyzovány a porovnávány u obou skupin pacientů.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectidiopatické střevní zánětycs
dc.subjectulcerózní kolitidacs
dc.subjectžlučovodycs
dc.subjectfibrotizacecs
dc.subjectprimární sklerozující cholangitidacs
dc.titleLaboratorní srovnání pacientů s ulcerózní kolitidou s pacienty trpícími zároveň i primární sklerozující cholangitidoucs
dc.title.alternativeLaboratory Comparison of patients with ulcerative colitis patients, also the Primary sclerosing cholangitisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with ulcerative colitis and primary sclerosing cholangitis. The aim of the work was to identify risk laboratory and colonoscopic parameters that would distinguish patients with ulcerative colitis at the beginning of the disease from those who are also at risk of developing primary sclerosing cholangitis. Theoretical knowledge is then applied to the practical part, where the laboratory values are analyzed and compared in both groups of patients.en
dc.subject.translatedinflammatory bowel diseaseen
dc.subject.translatedulcerative colitisen
dc.subject.translatedbile ductsen
dc.subject.translatedfibrotizationen
dc.subject.translatedprimary sclerosing cholangitisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_FINAL B.Drahokoupilova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova.pdfPrůběh obhajoby práce410,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.