Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAmlerová Jana, MUDr.
dc.contributor.authorMíková, Karolína
dc.contributor.refereeFajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:17Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:17Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76269
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31939
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá laboratorní diagnostikou bakterií rodu Mycobacterium. Teoretická část se zaměřuje nejprve na charakteristiku tohoto bakteriálního rodu, dále obsahuje přehled jednotlivých klinicky významných druhů mykobakterií, jejich popis a patogenitu. Největší část této práce je věnována jednotlivým laboratorním metodám, které vedou k úspěšné diagnostice mykobakteriálních onemocnění. V praktické části je vyhodnocen přehled analýz vzorků klinického materiálu, které byly zpracovány v mykobakteriologické laboratoři za dané časové období. Současně tato část popisuje souhrn všech zachycených mykobakteriálních agens v této laboratoři za stejné období.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmykobakteriumcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjecttuberkulózacs
dc.subjectkultivacecs
dc.titleDiagnostika mykobakteriícs
dc.title.alternativeDiagnostics of mycobacteriaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with laboratory diagnosis of the bacteria Mycobacterium. Theoretical part is focused at first on characteristics of this bacterial genus, further, it is consisting the overview of the individual clinically significant species of mycobacteria, their description and pathogenicity. The biggest part of the thesis is dedicated to individual laboratory methods, which lead to the successful diagnostics of mycobacterial diseases. In the practical part there is evaluated the overview of analysis of the clinical material's samples, which were elaborated in the mycobacteriological laboratory over a specified period. Simultaneously this part describes the summary of all the detected mycobacterial agents in this laboratory during the same period.en
dc.subject.translatedmycobacteriumen
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedtuberculosisen
dc.subject.translatedcultivationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnostika-mykobakterii-Mikova.pdfPlný text práce952,8 kBAdobe PDFView/Open
Mikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Mikova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Mikova.pdfPrůběh obhajoby práce399,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.