Title: Testování chemosenzitivity leukemických buněk
Other Titles: The testing of chemosensitivity of leukemic cells
Authors: Mrázová, Pavlína
Advisor: Holubová Monika, Mgr. Ph.D.
Referee: Vlas Tomáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31940
Keywords: chemosenzitivita;chemoterapie;cll;metabolicka aktivita
Keywords in different language: chemosensitivity;chemotherapy;cll;metabolic activity
Abstract: Chronická B-lymfocytární leukémie (B-CLL) je onemocnění s klonální proliferací B-lymfocytů. Standardní léčbou je chemoterapie, na kterou však mohou pacienti reagovat různě. Cílem této práce bylo zjistit chemosenzitivitu leukemických buněk na dva druhy testovaných chemoterapeutik. CLL buňky byly kultivovány v médiu s aktivačními látkami (Pokeweed, PMA, IL-2, DSP30) 72 hodin. Následovala aplikace chemoterapeutik fludarabin (1 M; 2 M) a cytarabin (1 M; 5 M; 10 M). Buňky byly kultivovány dalších 48hod. Po inkubaci byla stanovena metabolická aktivita a viabilita buněk. Největší účinek jsme zaznamenali u cytarabinu o koncentracích 5 M a 10 M, kde došlo k poklesu metabolické aktivity o 18,2% resp. 21,1% (p < 0,05). U obou zmíněných koncentrací došlo také k lehkému nárůstu mrtvých buněk. Ostatní aplikace nevykazovaly významné změny. Pacienti mohou reagovat na aktivační látky i chemoterapii rozdílně. In vitro testování může v budoucnu sloužit jako predikce reakce in vivo, ale vyžaduje důkladnější stanovení více parametrů.
Abstract in different language: Chronic B-lymphocytic leukaemia (B-CLL) is disease with clonal proliferation of B-lymphocytes. Standard treatment is chemotherapy, but the patients can respond differently. The aim of this work was evaluation of CLL chemosensitivity for two chemotherapeutic agents. CLL cells were cultured with activation reagents (Pokeweed, PMA, IL-2, DSP30) for 72h. Then, chemotherapeutics fludarabine (1 M; 2 M) and cytarabine (1 M; 5 M; 10 M) were applied for next 48h. Metabolic activity and viability were evaluated. The greatest effect was observed in cytarabine at concentrations of 5 M and 10 M, where the metabolic activity decreased by 18.2%, respectively 21.1% (p <0.05). Both these concentrations also resulted in a slight increase in dead cells. Other applications didn´t show significant changes. We found that individual patients responded to both activation and chemotherapy differently. In vitro testing may serve as a prediction of in vivo reaction but requires more detailed study of several parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni_verze bc_21_3.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova.pdfPrůběh obhajoby práce395,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.