Title: Onemocnění přenášená klíšťaty
Other Titles: Tick-borne diseases
Authors: Vlková, Kateřina
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Amlerová Jana, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31945
Keywords: klíště;klíšťová encefalitida;lymeská borelióza;tularémie
Keywords in different language: tick;tick-borne encephalitis;lyme disease;tularemia
Abstract: Bakalářská práce se zabývá onemocněními, která jsou přenášená klíštětem se zaměřením na onemocnění vyskytující se v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje klíště a následně onemocnění přenášená klíštětem, především klíšťovou encefalitidu a lymeskou boreliózu, ale jsou zde zmíněna i onemocnění, která se vyskytují méně často nebo která jsou lokalizována v jiných částech světa. Praktická část se zabývá počtem diagnostikovaných pacientů a počtem pozitivních nálezů klíšťové encefalitidy, lymeské boreliózy a tularémie ve Fakultní nemocnici Plzeň v roce 2017. Výsledkem jsou grafy, které porovnávají počet pozitivních nálezů v průběhu roku 2017.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with tick-borne diseases with the focus on the diseases that occur in the Czech Republic. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes a tick and then the tick-borne diseases, especially tick-borne encephalitis and lyme disease. However, there are also mentioned diseases that are less frequent or diseases that occur in other parts of the world. The practical part deals with the number of diagnosed patients and the number of positive findings of tick-borne encephalitis, lyme disease and tularemia in University hospital Pilsen in the year 2017. The results are graphs that compare the number of hits during the year 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - VLKOVA_KATERINA.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
VlkovaK_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
VlkovaK_OP.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
VlkovaK.pdfPrůběh obhajoby práce399,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.