Title: Vliv pohybové aktivity na biochemická vyšetření
Other Titles: Influence of physical activity on biochemical parameters
Authors: Zíková, Hana
Advisor: Brož Pavel, MUDr.
Referee: Turková Sedláčková Terezie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31948
Keywords: klinická biochemie;pohybová aktivita;preanalytická fáze;ovlivnitelné faktory;laboratorní parametry;kazuistika
Keywords in different language: clinical biochemistry;physical activity;preanalytic phase;influenced factors;laboratory parameters
Abstract: Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretická část a kazuistiky. Práce se zabývá preanalytickou fází laboratorního vyšetření a jejím vlivem na výsledek v případě jejího nedodržení. Zabývá se zejména vlivem fyzické aktivity na hodnoty jednotlivých markerů. V teoretické části rozebírá preanalytické vlivy, změny v organismu při pohybové aktivitě, změny ve vybraných laboratorních parametrech, příznivý vliv pohybové aktivity na mortalitu a na konci se věnuje vybraným sportovním disciplínám. V praktické části bylo provedeno detailní rozebrání pěti kazuistik. Práce dokladuje jak možnost pozitivního, tak negativního ovlivnění biochemických vyšetření pohybovou aktivitou.
Abstract in different language: This thesis is divided into two main parts: theoretical part and case studies. This bachelor thesis deals with the preanalytical phase of the laboratory examination and its influence on biochemical parameters. It also deals with the effect of physical activity on the final measured value of individual markers. In the theoretical part it analyzes the pre-analytical influences, changes in the body during movement activity, changes in selected laboratory parameters and favorable influence of physical activity on mortality. Finally, in the practical part, the research was carried out using five case studies. This research has demonstrated both negative and positive effects of physical activity on biochemical examinations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Hana Zikova - Vliv pohybove aktivity na biochemicka vysetreni - ZL3.pdfPlný text práce717,66 kBAdobe PDFView/Open
Zikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Zikova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Zikova.pdfPrůběh obhajoby práce403,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.