Title: Komplikace u povinného očkování u dětí do dvou let věku
Other Titles: Complications of compulsory vaccination in children under two years of age
Authors: Zahálková, Dana
Advisor: Janoušková Kristina, PhDr.
Referee: Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32234
Keywords: děti do dvou let;nežádoucí účinky očkování;očkování;očkovací schéma
Keywords in different language: adverse events;children under two;vaccination;vaccination schedule
Abstract: Diplomová práce se zabývá komplikacemi povinného očkování u dětí do dvou let věku se zaměřením na četnost nežádoucích účinků očkování v souvislosti s vybranými faktory. Teoretická část se zabývá obecnými očkovacími principy, povinným očkováním dětí do dvou let věku, nežádoucími účinky a rolí sestry v procesu očkování. V praktické části jsou zpracována data, získaná v rámci kvantitativního výzkumu, pomocí základních statistických metod a vyhodnoceny stanovené hypotézy.
Abstract in different language: The content of this topic is description of adverse events of vaccination following children under two. The frequency of these adverse events is compared with selected factors. General vaccination principles, mandatory vaccination of children under two, undesirable effects of vaccines and the role of the nurse during vaccination are given in theoretical part. Quantitative research data and determine hypothesis are evaluete by means of elemental statistic methods in practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zahalkova Dana.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFView/Open
ZAHALKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
ZAHALKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
ZAHALKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce490,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.