Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJarý Čestmír, PhDr.
dc.contributor.authorKrtová, Petra
dc.contributor.refereeMartinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-8
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:02Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2019-03-15T10:20:02Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-9
dc.identifier71050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32536
dc.description.abstractNezaměstnanost je z ekonomického hlediska důležitý ukazatel a zároveň důležitá součást našeho života. Analýza nezaměstnanosti na regionální úrovni je úkolem krajských poboček Úřadu práce České republiky a dalších subjektů, které však nenabízí recepty na řešení problémů nezaměstnanosti. Cílem práce je zjistit jaké nástroje napomáhají snižovat počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech dlouhodobě. Zda pokračování v realizaci těchto nástrojů má nyní vůbec smysl, když v roce 2017 Krajská pobočka v Karlových Varech evidovala počet nezaměstnaných, který byl roven počtu nabízených volných pracovních míst. Volná pracovní místa stále přibývají a očekávaná situace na trhu práce čelí nedostatkem pracovníků. Zvítězí takové firmy, které dokáží přesvědčit i ty, kteří se práci vyhýbají.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.subjectnástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanostics
dc.titleAnalýza dopadů účinnosti aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanostics
dc.title.alternativeEffectiveness impact analysis of active and passive instruments on emloyment policyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedUnemployment is an important economic indicator and an important part of our life. The analysis of unemployment at the regional level is the task of the regional offices of the Czech Labor Office and other entities, but they do not offer any ways to solve its problems. The aim of the thesis is to test which tools are helping reduce the number of long-term job applicants at the regional Office of Labor in Karlovy Vary. It also tries to answer the question whether the continued use of these instruments is still necessary at all, when the regional Czech Labor Office in Karlovy Vary added as many unemployed as there were available vacancies in 2017. The number of job vacancies is still increasing though and it is expected that the Czech labor market will face a shortage of workers. The winners among companies will be those who can convince even the most persistent loafers.en
dc.subject.translatedlabour marketen
dc.subject.translatedunemploymenten
dc.subject.translatedemployment policyen
dc.subject.translatedactive and passive instruments of employment policyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Krtova_VP.pdfPosudek vedoucího práce668,92 kBAdobe PDFView/Open
Krtova_OP.pdfPosudek oponenta práce77,81 kBAdobe PDFView/Open
Krtova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce141,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.