Title: Aplikace metodiky controllingu na vybraném projektu
Other Titles: Aplication of controlling methodology for chosen project
Authors: Černá, Tereza
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32544
Keywords: analýza vytvořené hodnoty;controlling projektu
Keywords in different language: earned value analysis;controlling of a project
Abstract: Obsah této bakalářské práce je analýza vytvořeného hodnoty projektu a její aplikace na projekt prototypové výroby ve společnosti MBtech Bohemia s.r.o. V teoretické části jsou popsány metody, které se využívají pro controlling projektu, s hlavním zaměřením na analýzu vytvořené hodnoty projektu. Tato analýza je aplikována na reálný výrobní projekt. Výstupem této práce je vypracovaný logický rámec projektu, WBS projektu, harmonogram projektu a analýza vytvořené hodnoty. Analýza vytvořené hodnoty je na tomto projektu aplikována z důvodu komplexnosti
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is earned value analysis of the project and its application on a project of prototype manufacturing in MBtech Bohemia s.r.o. company. In the theoretical part of this thesis are described methods that are used for controlling projects. The main focus is on earned value analysis of the project that is applied on a real project in the practical part. I this thesis I made a logframe, WBS, timetable and earned value analysis of the project. The earned value analysis on this project was chosen for its conplexity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna Tereza_K14B0002P.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP-Cerna-OP.pdfPosudek oponenta práce630,85 kBAdobe PDFView/Open
BP-Cerna-VP.pdfPosudek vedoucího práce589 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce166,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.