Title: Důchodový systém v ČR
Other Titles: Pension system in the Czech Republic
Authors: Špaček, František
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Žežulková Ivana, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32545
Keywords: důchodový systém;spoření;doplňkové penzijní spoření;důchodová reforma;penzijní připojištění se státním příspěvkem;penzijní společnost;finanční produkty;sociální zabezpečení
Keywords in different language: pension system;savings;supplementary pension savings;pension reform;supplementary pension scheme with the state contribution;pension administration agency;financial products;social security
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na důchodový systém v ČR. Teoretická část se věnuje vývoji důchodového systému od jeho vzniku v českých zemích až po jeho současnou podobu a analyzuje také důchodovou reformu, která proběhla v roce 2013. Autor také analyzuje současný důchodový systém po stránce ekonomické a udržitelnosti pro následující generace vzhledem k demografickému vývoji společnosti. Praktická část je zaměřena na možnosti spoření si na důchod pro občany ČR. V předložené práci jsou provedeny praktické výpočty ukazující výši rozdílu v naspořených prostředcích, pokud občan začne spořit dříve či později, dále byly provedeny modelové výpočty o výnosnosti jednotlivých finančních produktů, které jsou v ČR běžně dostupné. Na závěr práce jsou tyto výpočty přehledně shrnuty.
Abstract in different language: The submitted Bachelor's thesis is focused on the pension system in the Czech Republic. The theoretical part deals with the development of the pension system since its origins in the Czech lands up until its current shape, and it also analyses the pension reform which occurred in 2013. The author also analyses the current pension system regarding economics and sustainability for the future generations in relation to the demographic development of the population. The practical part is focused on the Czech Republic's citizens' pension savings options. In the submitted work, there are practical calculations showing the different amounts of the saved funds if a citizen starts saving either sooner or later; furthermore, exemplary calculations have been made to determine the profitability of individual financial products which are commonly available in the Czech Republic. At the end of the work, these calculations are summarized in an organised manner.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Spacek_K15B0162P.pdfPlný text práce862,56 kBAdobe PDFView/Open
BP-Spacek-VP.pdfPosudek vedoucího práce554,19 kBAdobe PDFView/Open
BP-Spacek-OP.pdfPosudek oponenta práce571,82 kBAdobe PDFView/Open
Spacek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce153,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.