Title: Obchodní strategie vybraného podniku
Other Titles: Bussines Strategy of an Opted Company
Authors: Reitmaier, Jan
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32565
Keywords: vnější okolí;vnitřní okolí;swot analýza;analýza konkurence;obchodní strategie
Keywords in different language: external environment;internal environment;swot analysis;analysis of business competition;business strategy
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřená na obchodní strategii společnosti Fortion Network. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části se soustředí na charakteristiku malých a středních podniků, B2B trh, analýzu konkurence, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýzu a obchodní strategii. V druhé praktické části jsou poznatky z teoretické části aplikovány na Fortion Networks. Napřed je představena společnost a její služby. Poté je provedena analýza konkurence v oblasti managed serverů. Následují analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Z výstupů analýz je vytvořena SWOT analýza. V závěru je představena současná strategie, definovány cíle, navržené opatření pro dosažení cílů a zhodnocení současné a navržené strategie.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is aimed on business strategy of Fortion Networks. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is focused on characteristics of the small and medium-sized enterprises, B2B market, analysis of business competition, the external and the internal environment analysis, SWOT analysis and business strategy. In the second practical part are pieces of knowledge of theoretical part applied on Fortion Networks. At first is introduced the company and its services. The second part consist of constructed the anaysis of business competition in managed market area. Then the thesis includes external and internal environment analysis. The SWOT analysis is generated from outputs. The thesis is finished by introduction of actual strategy, definition of goals and requirements for achieving goals and evaluation of actual and devised strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPREITMAIERJAN.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
BP-Reitmaier-OP.pdfPosudek oponenta práce544,64 kBAdobe PDFView/Open
BP-Reitmaier-VP.pdfPosudek vedoucího práce517,65 kBAdobe PDFView/Open
Reitmaier - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce239,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.