Title: Rodinná firma
Other Titles: Family business
Authors: Tvrdík, Michal
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32575
Keywords: podnikání;rodinná firma;účetní jednotka;problematické úseky
Keywords in different language: business;family business;accountant entity;problematic areas
Abstract: V této bakalářské práci byla řešena problematika podnikání, provedena definice podnikání, nastíněno právní prostředí a uveden příklad na vybrané účetní jednotce. U vybrané účetní jednotky vyla uvedena charakteristika, vývoj, pracovní náplň a problematické oblasti této firmy, jako rodinného podniku. Tyto problémy byly následně pospány, analyzovány a doplněny o zhodnocení s návrhem na možné opatření.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, business issues were dealt with, business definition was defined, the legal environment was defined and an example was given to the selected entity. The selected entity reported the characteristics, development, workload and problematic areas of this company as a family business. These issues were subsequently described, analyzed and supplemented with and assessment of the proposed action.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tvrdik_K15B0170P_2018.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
BP-Tvrdik-OP.pdfPosudek oponenta práce581,79 kBAdobe PDFView/Open
BP-Tvrdik-VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Tvrdik - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce117,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.