Title: Řízení projektové komunikace v oblasti IT
Other Titles: Management of Project Communication in IT
Authors: Boček, Martin
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32586
Keywords: projekt;projektové řízení;řízení projektové komunikace;plán komunikace
Keywords in different language: project;project management;project communication management;communication plan
Abstract: Tato práce je zaměřena na řízení projektu a projektovou komunikaci. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. První část této práce obsahuje teorii základu projektového řízení a projektové komunikace vypracovanou podle relevantních literárních pramenů. Teorie popisuje projektové řízení a řízení projektové komunikace. V praktické části byla teorie aplikována na reálnou společnost Marbes consulting s.r.o., konkrétně projekt "Nasazení sw aplikace Moje závazky". V této části je společnost i projekt stručně představen. Následuje analýza projektového řízení a jeho komunikace. Z výsledku analýzy jsou připraveny návrhy na zlepšení projektové komunikace a minimalizaci či eliminaci komunikačních rizik.
Abstract in different language: This thesis is focused on project management and project communication. The thesis is divided into two parts, part theoretical and part practical. The first part of this thesis contains the theory of the basis of project management and project communication based on the relevant literary sources. Theory describes project management and project communication management. In practical part, the theory was applied to the real company Marbes consulting s.r.o., namely the project "Deploying the SW application Moje závazky". In this section, both the company and the project are introduced. Following is the analysis of the project management and its communication. From the analysis results are prepared proposals for improvement of project communication and minimalization or elimination of communication risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bocek_2018.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
BP-Bocek-OP.pdfPosudek oponenta práce514,61 kBAdobe PDFView/Open
BP-Bocek-VP.pdfPosudek vedoucího práce616,71 kBAdobe PDFView/Open
Bocek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.