Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Jícha, Lukáš
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32591
Keywords: projekt;plán;rekonstrukce;časový plán;logický rámec;podrobný rozpis prací;polyfunkční dům;plánování;rizika;komunikace
Keywords in different language: project;plan;reconstruction;time plan;schedule;logical frame;work breakdown structure;polyfuncional building;planning;communication
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zpracování plánů reálného projektu. Teoretická část práce se věnuje teoretickým postupům a metodám, které se v současnosti standardně aplikují při plánování projektů ať v českém či mezinárodním prostředí. Tyto metody pomáhají k lepšímu plánování projektu a tím snižují pravděpodobnost neúspěchu projektu. V praktické části je představen konkrétní reálný projekt a společnost, která projekt sponzoruje. Zároveň je představena společnost, která zajišťuje plánování, realizaci a projektové řízení projektu. Následně práce navazuje na teoretickou část, kdy metody zmiňované v teoretické části práce aplikuje v praxi na rekonstrukci polyfunkčního domu. Cílem práce je vytvořit co nejlepší plány konkrétního projektu, které mají za účel pomoci projektovému týmu dostat projekt ke zdárnému konci.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on creating plans for a real-world project. Theoretic part of the thesis includes methods, that are being standardly used today when planning projects both in Czech and international environment. These methods are helping to plan projects and thus lowering the probability of unsuccess of the project. In the practical part, the real-world project is introduced as well as the company that owns and pays the project. Also, the company that is responsible for planning and project management of this project is introduced. Next, the thesis follows up on the theoretical part and applies the methods described in the theoretical part on the reconstruction of a polyfunctional building. The goal of this thesis is to create best plans for this specific project, which should help the whole project team successfully finish the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Jicha_K15B0356P.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
BP-Jicha-VP.pdfPosudek vedoucího práce616,98 kBAdobe PDFView/Open
BP-Jicha-OP.pdfPosudek oponenta práce578,63 kBAdobe PDFView/Open
Jicha - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce158,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.