Title: Obchodní plán podniku s využitím zahraničního obchodu
Other Titles: Business plan of the company with using foreign trade
Authors: Ličmanová, Aneta
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32600
Keywords: obchodní plán;zahraniční obchod;logická rámcová matice;swot analýza;síťový graf;analýza rizik
Keywords in different language: business plan;foreign trade;logic framework matrix;swot analysis;network graph;risk analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je orientována na téma Obchodní plán podniku s využitím zahraničního obchodu. Zaměřuje se na podnikatelský plán pro společnost MVM Metal, s.r.o., který se skládá ze dvou částí. První část popisuje teoreticky obchodní plán a zahraniční obchod. V této části jsou popsané všechny jednotlivé náležitosti obchodního plánu. Zahraniční obchod je už v menší míře vysvětlen. Druhá část obsahuje konkrétní podnikatelský plán, který popíše společnost, produkty. Zanalyzuje prostředí společnosti a rizika projektu. Praktická část obsahuje i logickou rámcovou matici a SWOT analýzu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the business plan of a company with use of foreign trade. This bachelor's thesis is focused on the business plan for MVM Metal s.r.o., which consists of two parts. First part theoreticly describes business plan and foreign trade. In this part are described all the individual elements of the business plan. Foreign trade is to a lesser extent explained. Second part of thesis contains a concrete business plan, which describes the company's products. This plan also analyze the company environment and project risks. The practical part also includes a logical framework matrix and SWOT analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Licmanova Aneta.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
BP-Licmanova-OP.pdfPosudek oponenta práce595,95 kBAdobe PDFView/Open
BP-Licmanova-VP.pdfPosudek vedoucího práce621,25 kBAdobe PDFView/Open
Licmanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce255,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.