Title: Řízení rizik projektu
Other Titles: Project Risk Management
Authors: Troller, Vojtěch
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Čech Marek, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32608
Keywords: řízení rizik;projektové řízení;riziko;projekt
Keywords in different language: risk management;project management;risk;project
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá řízením rizik projektu. V první části teoretického bloku se čtenář seznámí se základními prvky projektového managementu, jako jsou cíle projektu a plánování projektu. V druhé části teoretického bloku jsou popsány základy řízení rizik v projektu. Blok věnovaný praktické části popisuje společnost Hospimed, spol. s r.o. a projekt "ZŠ Fr. Plamínkové Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2". Hlavním cílem práce je identifikace, ohodnocení a návrh ošetření rizik tohoto projektu. Výstupem práce je registr rizik projektu doplněný o návrh na zefektivnění řízení rizik. Společnosti Hospimed, spol. s r.o. je doporučeno využít tuto bakalářskou práci jako podklad ke zlepšení řízení rizik u budoucích projektů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with project risk management. In the first part of the theoretical block, the reader is introduced to the basic elements of project management, such as project objectives and project planning. The second part of the theoretical block describes the basics of risk management in a project. The case study describes Hospimed, spol. s r.o. and the project "ZŠ Fr. Plamínkové Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2 ". The main aim of the work is to identify, evaluate and suggest a suitable reaction on risks of this project. The outcome of this thesis is the risk register of the project supplemented by a proposal for improving the risk management. This bachelor thesis is recommended to be used as a basis for improving the risk management of future projects at the Hospimed, spol. s r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Troller_Vojtech_K15B0399P.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
BP-Troller-VP.pdfPosudek vedoucího práce556,63 kBAdobe PDFView/Open
BP-Troller-OP.pdfPosudek oponenta práce577,61 kBAdobe PDFView/Open
Troller - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce122,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.