Title: Distribuované výpočty s využitím "open source" infrastruktury
Other Titles: Distributed computing using open source infrastructure
Authors: Hruška, Josef
Advisor: Potměšil, Jaroslav
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3262
Keywords: distribuované výpočty;BOINC;dobrovolnické počítání
Keywords in different language: distributed computing;BOINC;volunteer computing
Abstract: Tato práce pojednává o distribuovaných výpočtech. V teoretické části je nejprve uvedena teorie k distribuovaným systémům, dále je zde popsán systém BOINC, průběh vytváření projektu v tomto systému a nakonec připojení se k existujícím výpočtům z pohledu klienta. Teoretické poznatky jsou aplikovány ve druhé části práce, kde je proveden modelový distribuovaný výpočet v systému BOINC. Konkrétně se jedná o jednoduchý výpočet na domácí síti, kde server poskytne jednoduchou aplikaci a poté pro ni distribuuje pracovní jednotky. Klientský počítač si tuto aplikaci stáhne, použije ji pro výpočet a vrací výsledky, které jsou na serveru uchovávány. Dále jsou zde také uvedeny možnosti nastavení serveru, klientské aplikace a webových stránek projektu. V poslední části práce jsou popsány současné vědecké projekty distribuovaných výpočtů nejen v systému BOINC.
Abstract in different language: This essay deals with distributed computing. In the theoretical part of this essay is described the theory of distributed systems. The next issue is describing the BOINC system, a project creation in this system and joining existing computations from the perspective of a client. The theoretical knowledge is applied to the practical part of this essay, where is executed the distributed computation model in the BOINC system. Specifically, it is a simple computation in home network. A Server provides simple application and distributes work units. The client computer downloads this application, uses it to the computation and returns results that are stored on the server. Then there are noted server options, client options and a project web site. In the last part of this essay are described current distributed computing research projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Distribuovane vypocty-K10N0005P.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Hruska - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce743,63 kBAdobe PDFView/Open
Hruska - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce688,48 kBAdobe PDFView/Open
Hruska.pdfPrůběh obhajoby práce193,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.