Název: Tvorba SW modulů pro počítačovou podporu KEM/PMO v OOP Java
Další názvy: Creation of Software Modules for KEM/PMO Computer Aided Support in OOP Java
Autoři: Sloup, Petr
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Gangur, Mikuláš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3267
Klíčová slova: systémy hromadné obsluhy;teorie zásob;Java;grafická uživatelská rozhraní
Klíčová slova v dalším jazyce: queuing systems;inventory theory;Java;graphic user interfaces
Abstrakt: Předmětem předložené práce je počítačový program vytvořený za účelem podpory KEM/PMO. Program řeší stěžejní oblasti zmíněného předmětu, jako jsou systémy hromadné obsluhy a modely teorie zásob. Je programován v jazyce Java a vytvářen byl ve vývojovém prostředí Eclipse. V této práci je uveden pouze nutný teoretický základ pro výše uvedenou problematiku, především se zde seznamujeme s programem a učíme se s ním zacházet. Na závěr jsou počítány modelové příklady, na nichž je demonstrováno vytvořené programové řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The subjekt of this Thesis is a computer application designed for KEM/PMO computer aided support. The application solves key areas of KEM/PMO, such as queuing systems and inventory theory. It is programed in Java and was created in a development environment Eclipse. There is only necessery theoretical background given in this Thesis for the above mentioned issues, it is particularly focused on using the application. In the final part model examples are solved, in which the created software solution is demonstrated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEM) / Theses (DEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K10N0007P_SLOUP_Petr_DP_4_2012.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloup - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce962,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloup - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce586,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloup.pdfPrůběh obhajoby práce354,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.