Title: Kuvajt a migrace
Other Titles: Kuwait and Migration
Authors: Svobodová, Rosalinda
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32897
Keywords: kuvajt;migrace;úřad vysokého komisaře osn pro uprchlíky;uprchlíci;žadatelé o azyl;ochrana;lidská práva
Keywords in different language: kuwait;migration;united nations high commissioner for refugees;refugees;asylum-seekers;protection;human rights
Abstract: Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a jeho zaměstnanci v Kuvajtu se opakovaně potýkají se stejnou otázku: "Jsou v Kuvajtu uprchlíci ?" Odpověď zní: "ano". Uprchlíci v Kuvajtu jsou citlivým tématem a nevztahuje se na ně zvláštní zacházení ze strany vlády, jelikož stát Kuvajt nepodepsal Úmluvu z roku 1951 a Protokol z roku 1967. To znamená, že uprchlíci jsou v Kuvajtu uznáváni pouze UNHCR v rámci jeho mandátu. UNHCR provádí ochranu uprchlíků v Kuvajtu s nevysloveným nesouhlasem místních úřadů a vlády a současně ve stínu jiného oddělení UNHCR v Kuvajtu, Oddělení vnějších vztahů. To je vysoce ceněno, neboť jeho práce přinesla miliony dolarů na podporu uprchlíkům po celém světě. Ve zkratce, tato diplomová práce zkoumá, analyzuje a popisuje uprchlické komunity v Kuvajtu a situaci týkající se žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří spadají pod mandát UNHCR. Prostřednictvím několika rozhovorů a odborné, výzkumné práce v terénu nabízí jedinečný pohled na přístup UNHCR v Kuvajtu k této problematice a nastiňuje kroky k řešení různých problémů ochrany. V rámci této práce byly navrženy různé postupy pro zlepšení ochrany uprchlíků v Kuvajtu a další kroky jak pro příslušné vládní subjekty, tak pro UNHCR.
Abstract in different language: The UNHCR office and its staff in Kuwait has been repeatedly asked the same question: "Are there refugees in Kuwait?" The answer is: "yes". Refugees in Kuwait are a sensitive topic and do not enjoy any recognition or special treatment by the government, as the State of Kuwait is not signatory to the 1951 Conventions and its 1967 Protocol. These individuals are only considered as refugees by the UNHCR and under its mandate. UNHCR's protection work in Kuwait has been done with an unspoken disapprovement of the authorities, which limits the assistance provided and in the shadow of its highly praised external relations department as their work managed to raise millions of dollars for the cause of refugees around the world. This thesis examines, analyzes and describes the refugee communities in Kuwait and the protection environment regarding the Persons of Concern which fall under the UNHCR mandate. Through multiple interviews and on the ground professional work unique view is offered into UNHCR's protection approach in Kuwait and into the steps taken to address the various protection concerns. Possible future roadmaps for enhancing protection of refugees in Kuwait and further suggestions for relevant entities including the UNHCR have been made within this research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master_s Thesis Kuwait and Migration.pdfPlný text práce702,63 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova-V.PDFPosudek vedoucího práce153,83 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova-O.PDFPosudek oponenta práce196,76 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova.PDFPrůběh obhajoby práce83,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.