Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamadan Ivan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorAl-khayat, Sarah
dc.contributor.refereeCharvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
dc.date.accepted2018-6-6
dc.date.accessioned2019-03-15T10:28:40Z-
dc.date.available2017-10-5-
dc.date.available2019-03-15T10:28:40Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier75255
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33601
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje poměrně dlouhé historické období středověké islámské říše. Práce má dvě hlavní části, první se zaměřuje na vrcholné období Umajjovského chalífátu a jeho interpretaei západní historiografií. Druhá část se zaměřuje na Mu'áwiju ibn Abí Sufjána jako zakladatele Umajjovského chalífátu, období jeho vlády, dobývání nových území a také jeho rodiny.cs
dc.format37 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectumajjovcics
dc.subjectchalífátcs
dc.subjectmuáwija ibn abí sufjáncs
dc.subjectdamašekcs
dc.subjectal-fathcs
dc.titleMu'áwija ibn Abí Sufján a jeho význam pro konsolidaci Umajjovského chalífátucs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis describes a relatively long historic period of the medieval Islamic Empire. The thesis has two main parts, the first focuses on the peak period of Umayyad Caliphate and its interpretation of western historiography. The second part focuses on the Mu'awiya ibn Abi Sufyan as founder of Umayyad caliphate, period of his reign, conquering new territories and also his family.en
dc.subject.translatedumayyadsen
dc.subject.translatedcaliphateen
dc.subject.translatedmu'awiya ibn abi sufyanen
dc.subject.translateddamascusen
dc.subject.translatedal-fathen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2018.pdfPlný text práce694,42 kBAdobe PDFView/Open
Al-Khayat-V.PDFPosudek vedoucího práce362,14 kBAdobe PDFView/Open
al-Khayat-O.PDFPosudek oponenta práce153,38 kBAdobe PDFView/Open
Al-khayat.PDFPrůběh obhajoby práce90,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.