Title: Partnerství navázaná v pozdním věku v kontextu společenských proměn vnímání intimity a rostoucí různosti partnerských uspořádání
Other Titles: Partnership formed in later life – processes of transformation of intimacy and growing heterogeneity of partnership life
Authors: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Citation: HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Partnerství navázaná v pozdním věku v kontextu společenských proměn vnímání intimity a rostoucí různosti partnerských uspořádání. In Stárnutí 2018. Sborník příspěvků 4. gerontologické mezioborové konference. Praha: 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 2018. s. 72-79. ISBN 978-80-87878-36-1 , ISSN 0890-4065.
Issue Date: 2018
Publisher: 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33699
ISBN: 978-80-87878-36-1
ISSN: 0890-4065
Keywords: intimita, partnerství, stárnutí, životní cyklus
Keywords in different language: ageing, intimacy, life-course perspective, partnership
Abstract: Většina výzkumů zaměřených na studium partnerského života se dotýká především mladé a střední generace, zatímco partnerské vztahy v pozdějším věku zůstávají spíše na okraji zájmu sociálních věd. Tento text obrací pozornost na vztahy, které lidé navazují a prožívají v pozdější fázi své biografie. Diskutuje přitom, jakým způsobem současné proměny partnerského a rodinného života (především zvyšující se rozvodovost a nárůst „alternativních“ partnerských forem) dopadají na starší generaci a jakým způsobem mohou ovlivňovat život ve stáří a zkušenost stárnutí. Poukazuje na nutnost nahlížet partnerství navázaná v pozdějším věku s ohledem na společenské proměny vnímání intimity a partnerských a genderových vztahů, které se odráží i v rostoucí heterogenitě partnerských uspořádání, již jsme (nejen) v pozdějším věku svědky. Cílem tohoto přehledového textu je představit specifickou dynamiku navazování partnerství v pozdním věku. Představuje přitom perspektivu životního cyklu (Elder 1994) jako vhodný analyticko-metodologický nástroj pro uchopování vzorců partnerského života a strategií navazování nových vztahů (nejen) v seniorském věku.
Abstract in different language: Most of the studies discussing intimate life and partnership strategies tend to focus on the young and middle generations. Intimate relationships in later stages of life are, however, often marginalized and the role of the older generations in the growing level of heterogeneity of family patterns and practices is mostly being ignored. This paper drew our attention also to the partnership life of older generations. It discusses how the current processes of transformation of intimacy, family and partnership life (with particular focus on the high divorce rate and growing number of „alternative“ partnership unions) may impact on older generations and how they may influence life in old age and the experience of ageing. The paper stresses the need to analyse the partnership formed in later life with respect to the changing conceptualization of intimacy and gender relations. The aim of this study is to map the specific dynamics of establishing a new intimate relationship in later life. It proposes the perspective of life-course (Elder 1994) as a suitable analytical-methodological tool for the study of patterns of partnership life and trajectories of forming new relationship (not only) in later life.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KSS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Starnuti_2018_sbornik-1-pages-deleted.pdf319,78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD