Title: Vozmožnosti i limity mjagkoj sily Rossijskoj Federacii v Srednej Azii
Other Titles: Možnosti a limity ruské soft power ve Střední Asii
Authors: Avanesova, Maria
Citation: AVANESOVA, M. Vozmožnosti i limity mjagkoj sily Rossijskoj Federacii v Srednej Azii. Diskurs-Pi, 2017, č. 28-29, s. 129-135. ISSN 1817-9568.
Issue Date: 2017
Publisher: Diskurs-Pi
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33702
ISSN: 1817-9568
Keywords: měkká moc;Střední Asie;Rusko;zahraniční politika
Keywords in different language: мягкая сила;Центральная Азия;Россия;внешняя политика
Abstract: Článek je věnován analýze ruské soft power v oblasti postsovětském Střední Asie.
Статья посвящена исследованию возможностей российской мягкой силы в регионе Средней Азии
Rights: © Diskurs-Pi
Appears in Collections:Články / Articles (KAP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
13-129-135.pdf671,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD