Title: Kamerové systémy a důkazní hodnota informací, které jsou jejcih prostřednictvím opatřeny
Other Titles: Camera systems and the probative value of the information provided by them
Authors: Chmelík, Jan
Citation: CHMELÍK, J. Kamerové systémy a důkazní hodnota informací, které jsou jejcih prostřednictvím opatřeny. Trestní právo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 20-27. ISSN 1211-2860.
Issue Date: 2018
Publisher: Wolters Kluwer ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33731
ISSN: 1211-2860
Keywords: dokazování;přípustnost důkazu v trestním řízení;kamerové systémy;audiovizuální nahrávky
Keywords in different language: proving;admissibility of evidence in criminal proceedings;camera systems;audiovisual recordings
Abstract: Článek se zabývá limity zákonnosti opatřování důkazů kamerovými systémy a využitím záznamů z kamerového systému jako důkazu v trestním řízení. Dále rozebírá i problematiku možného důkazního využití audiovizuální nahrávky pořízené soukromou osobou.
Abstract in different language: The article deals with the limits of the legality of obtaining evidence by camera systems and using records from the camera system as evidence in criminal proceedings. It also discusses the issue of the possible evidential use of audiovisual recording made by a private person.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trestní právo 1_2018 Chmelík.pdf7,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD