Title: Hanuš Zápal, záchrana památek a likvidace Jednoty pro záchranu kostelíka U Ježíška v Plzni a Mariánské Týnice u Kralovic
Other Titles: Hanuš Zápal, rescue of monuments and destruction of the Church for Rescue of Church U Ježíška in Pilsen and Mariánské Tynice near Kralovice
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Hanuš Zápal, záchrana památek a likvidace Jednoty pro záchranu kostelíka U Ježíška v Plzni a Mariánské Týnice u Kralovic. Vlastivědný sborník : Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, 2018, roč. 28, č. 1, s. 7-11. ISSN 1801-0032.
Issue Date: 2018
Publisher: Muzeum a galerie severního Plzeňska
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33740
ISSN: 1801-0032
Keywords: Mariánská Týnice;památková péče;Hanuš Zápal
Keywords in different language: Mariánská Týnice;pamphlet care;Hanuš Zápal
Abstract: Článek se týká významné akce na záchranu Mariánské Týnice u Kralovic a role Hanuše Zápala v ní. Věnuje se této problematice v celé její šíři a akcentuje především okolnosti likvidace spolku po roce 1948.
Abstract in different language: The article concerns an important event to save Mariánská Týnice near Kralovice and the role of Hanuš Zapal in it. He deals with this issue in its entirety and emphasizes the circumstances of the liquidation of the association after 1948.
Rights: Plný text není přístupný.
© Muzeum a galerie severního Plzeňska
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jednota-Mariánská Týnice.docx30,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD