Title: Majetkové a rodinné poměry plzeňského starosty Luďka Pika
Other Titles: The property and family circumstances of Pilsen Mayor Luděk Pik
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Majetkové a rodinné poměry plzeňského starosty Luďka Pika. Minulostí západočeského kraje, 2016, roč. 51, č. listopad, s. 179-197. ISSN 0544-3830.
Issue Date: 2016
Publisher: Archiv města Plzně
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33741
ISSN: 0544-3830
Keywords: Luděk Pik;Plzeň;politici
Keywords in different language: Luděk Pik;Plzeň;politicians
Abstract: Článek se věnuje problematice soukromí významného plzeňského politika Luďka Pika. Zabývá se jeho rodinnými a majetkovými poměry.
Abstract in different language: The article deals with the privacy issues of the important Pilsen politician Luděk Pik. It deals with his family and property circumstances.
Rights: Plný text není přístupný.
© Archiv města Plzně
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pik.pdf276,22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD