Title: Effect of n-3 fatty acids supplementation during life style modification in women with overweight
Other Titles: Účinek doplnění n-3 mastných kyselin během modifikace životního stylu u žen s nadváhou
Authors: Sedláček, Pavel
Plavinová, Iveta
Langmajerová, Jana
Dvořáková, Jana
Novák, Jaroslav
Trefil, Ladislav
Müller, Luděk
Buňatová, Petra
Zeman, Václav
Müllerová, Dana
Citation: SEDLÁČEK, P., PLAVINOVÁ, I., LANGMAJEROVÁ, , DVOŘÁKOVÁ, J., NOVÁK, J., TREFIL, L., MÜLLER, L., BUŇATOVÁ, P., ZEMAN, V., MÜLLEROVÁ, D. Effect of n-3 fatty acids supplementation during life style modification in women with overweight. Central European journal of public health, 2018, roč. 26, č. 4, s. 265-271. ISSN: 1210-7778
Issue Date: 2018
Publisher: Czech Medical Association J. E. Purkyne
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85060127921
http://hdl.handle.net/11025/33835
ISSN: 1210-7778
Keywords: nadváha, životní styl, EPA, inzulínová rezistence
Keywords in different language: overweight, life style, EPA, insuline resistance
Abstract: Mořské n-3 mastné kyseliny kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA) vykazují řadu příznivých účinků na zdraví, ale jejich účinnost při obraně proti rozvoji periferní inzulínové rezistence zdravého člověka s nadváhou zůstává špatně charakterizována. Cílem bylo zhodnotit vliv kombinované intervence pomocí EPA + DHA a modifikace životního stylu (LSM) u žen s nadváhou.
Abstract in different language: The marine n-3 fatty acids eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) exert numerous beneficial effects on health, but their potency to defend against development of peripheral insulin resistance of healthy person with overweight remains poorly characterized. We aimed to evaluate the effect of a combination intervention using EPA + DHA and the lifestyle modification (LSM) in women with overweight.
Rights: Plný text není přístupný.
© Czech Medical Association J. E. Purkyne
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
4_5259_Mullerova.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD