Title: Rudolf Archibald Reiss - nedoceněná osobnost světové kriminalistiky
Other Titles: Rudolf Archibald Reiss - an underestimated world criminologist
Authors: Straus, Jiří
Vavera, František
Citation: STRAUS, J., VAVERA, F. Rudolf Archibald Reiss - nedoceněná osobnost světové kriminalistiky. Kriminalistika, 2017, roč. 50, č. 4, s. 305-310. ISSN 1210-9150.
Issue Date: 2017
Publisher: Ministerstvo vnitra ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33853
ISSN: 1210-9150
Keywords: dějiny kriminalistiky;Rudolf Archibald Reiss;kriminalistická fotografie
Keywords in different language: history of forensic sciences;Rudolf Archibald Reiss;criminalistic photography
Abstract: Článek se zabývá jednou z osobností historie kriminalistiky - Rudolfem Archibaldem Reissem, který se profesně věnoval zejména fotografické dokumentaci místa činu. V roce 1914 a 1915 například na žádost srbské vlády pomáhal při dokumentaci válečných zločinů spáchaných rakousko-uherskými jednotkami na území Srbska. Je považován za jednoho z průkopníků forenzních věd. Mezi jeho významná díla patří např. vědecká publikace o fotografických technikách Photographie judiciaire z roku 1903.
Abstract in different language: The article deals with one of the personalities of the history of criminology - Rudolf Archibald Reiss, who professionally devoted himself especially to photographic documentation of the crime scene. In 1914 and 1915, for example, at the request of the Serbian government, he helped document the war crimes committed by the Austro-Hungarian units on the territory of Serbia. He is considered to be one of the pioneers of forensic science. His major works include, for example, a scientific publication on photographic techniques Photographie judiciaire from 1903.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ministerstvo vnitra ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD