Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAjgl, Jiří
dc.contributor.authorStraka, Ondřej
dc.date.accessioned2019-04-08T10:00:18Z-
dc.date.available2019-04-08T10:00:18Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAJGL, J., STRAKA, O. Decentralised estimation with correlation limited by optimal processing of independent data. Automatica, 2019, roč. 99, č. January 2019, s. 132-137. ISSN 0005-1098.en
dc.identifier.issn0005-1098
dc.identifier.uri2-s2.0-85056169563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33872
dc.description.abstractCílem decentralizovaného odhadování je poskytnout nejlepší kombinaci více odhadů. Protože přesná řešení jsou výpočetně a komunikačně náročná, je optimalita ve smyslu střední kvadratické chyby směněna za optimalitu mezí. Fúze při neznámých korelacích byla zkoumána po dvě desetiletí a nyní se výzkum zaměřuje na částečnou znalost korelací. Článek se zaměřuje na předpoklad, že slučované odhady byly obdrženy optimálním zpracováním lokálních dat s nezávislými chybami měření. Je navrženo zobecnění nedávno zveřejněného řešení uvedené úlohy. Jmenovitě je odhalena nejednoznačnost optimálních fúzních vah. Je diskutován vztah zobecněného a stávajícího řešení a jsou předvedeny ilustrační příklady.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectdecentralizované odhadovánícs
dc.subjectfúze při částečné znalosti korelacícs
dc.subjecthorní mezecs
dc.subjectPrůnik kovariancícs
dc.titleDecentralised estimation with correlation limited by optimal processing of independent dataen
dc.title.alternativeDecentralizovaný odhad korelacemi omezenými optimálním zpracováním nezávislých datcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedDecentralised estimation aims at providing the best combination of multiple estimates. Since the exact solutions are expensive in terms of computation and communication requirements, the mean square error optimality is traded for the bound optimality. Fusion under unknown correlations has been inspected for two decades and the research now focuses on a partial knowledge of the correlations. This paper focuses on the assumption that the estimates to be fused were obtained by the optimal processing of local data with independent measurement errors. A generalisation of a recent solution to such a problem is proposed. In particular, non-uniqueness of the optimal fusion weights is discovered. The relation of the generalised and existing solutions is discussed and illustrative examples are given.en
dc.subject.translatedDecentralised estimationen
dc.subject.translatedFusion under partially known correlationsen
dc.subject.translatedUpper boundsen
dc.subject.translatedCovariance intersectionen
dc.identifier.doi10.1016/j.automatica.2018.10.036
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number454965300014
dc.identifier.obd43925763
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
dc.project.IDGC16-19999J/Kooperativní přístupy k návrhu nelineárních filtrůcs
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_Automatica19_AS.pdf533,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD