Title: Komparace školských vzdělávacích systémů mateřských škol
Other Titles: Comparison of school education systems of kindergartens
Authors: Hlavová, Jana
Nováková, Jaroslava
Citation: HLAVOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, J. Komparace školských vzdělávacích systémů mateřských škol. Media4u Magazine, 2018, roč. 15, č. 2, s. 5-9. ISSN 1214-9187.
Issue Date: 2018
Publisher: Jan Chromý
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33873
ISSN: 1214-9187
Keywords: mateřská škola;školský vzdělávací systém;RVP;kompetence k učení
Keywords in different language: kindergarten;school education system;FEP;Learning Competence
Abstract: Článek porovnává školské vzdělávací systémy mateřských škol, které fungují v České republice, Rakouské republice a Německé spolkové republice. Srovnává obsah základních kurikulárních dokumentů. Blíže se pak zaměřuje na kompetence k učení a na podkladě terénního výzkumu přináší údaje o jejich realizaci v praxi.
Abstract in different language: The article compares the school education systems of kindergartens operating in the Czech Republic, the Republic of Austria and the Federal Republic of Germany. It compares the contents of the basic curriculum documents. A closer focus on learning competencies is provided, as well as the data on their implementation in practice on the basis of a field research.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jan Chromý
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hlavová Nováková.pdf363,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD