Title: Kindergeld v české praxi určování výživného
Other Titles: Kindergeld in the Czech practice of determining maintenance
Authors: Hromada, Miroslav
Kadlec Benešová, Eva
Citation: HROMADA, M., KADLEC BENEŠOVÁ, E. Kindergeld v české praxi určování výživného. Soudní rozhledy, 2019, roč. 25, č. 2, s. 41-44. ISSN 1211-4405.
Issue Date: 2019
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33952
ISSN: 1211-4405
Keywords: přídavek na dítě;soud;rodiče
Keywords in different language: child benefit;court;parents
Abstract: Článek se zabývá německou dávkou Kindergeld. Protože její vyplácení je spojeno s prací v Německu, setkává se s ní i česká soudní praxe při určování výživné. Článek se snaží nalézt odpověď na to, jak by k této dávce mělo být českými soudy přistupováno.
Abstract in different language: The article deals with the German benefit called Kindergeld. Because its payment is linked to work in Germany, Czech judicial practice in determining maintenance is also dealing with it. The article seeks to find an answer to how the Czech courts should consider this benefit.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SR2-19_s.41-44.pdf5,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD