Title: Automatic face recognition with well-calibrated confidence measures
Other Titles: Automatické rozpoznávání obličejů s dobře kalibrovanými mírami důvěry
Authors: Eliades, Charalambos
Lenc, Ladislav
Král, Pavel
Papadopoulos, Harris
Citation: ELIADES, C. H., LENC, L., KRÁL, P., PAPADOPOULOS, H. Automatic face recognition with well-calibrated confidence measures. Machine Learning, 2019, roč. 108, č. 3, s. 511-534. ISSN 0885-6125.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85052496742
http://hdl.handle.net/11025/34733
ISSN: 0885-6125
Keywords: Rozpoznávání obličejů;Scale invariant feature transform;POEM;Konformní predikce;Důvěra;Důvěryhodnost;Predikční regiony;Nekontrolované podmínky
Keywords in different language: Face recognition;Scale invariant feature transform;POEM;Conformal prediction;Confidence;Credibility;Prediction regions;Uncontrolled environment
Abstract: V oblasti automatického rozpoznávání obličejů (AFR) byla vyvinuta celá řada metod, které dosahují vynikající úspěšnosti v případě kontrolovaných podmínek. Pokud podmínky nejsou kontrolované nebo jsou kontrolované jen v omezené míře, je úspěšnost významně snížena. Poskytnutí informace indikující pravděpodobnost, jestli je výsledek rozpoznání správný, je tedy velmi žádoucí. Tato práce se zabývá použitím konformního prediktoru (CP), který umožní k výstupu AFR metod přidat dobře kalibrované míry důvěry. CP je kombinován s klasifikátory založenými na deskriptorech POEM a SIFT. Dále je použita vážená kombinace obou klasifikátorů. Porovnáváme úspěšnost pěti způsobů výpočtu míry nonkonformity.
Abstract in different language: Many Automatic face recognition (AFR) methods achieve a high recognition accuracy when the environment is well-controlled. In the case of moderately controlled or fully uncontrolled environments however, the performance of most techniques is dramatically reduced. As a result, the provision of some kind of indication of the likelihood of a recognition being correct is a desirable property of AFR techniques. This work investigates the application of the conformal prediction (CP) framework for extending the output of AFR techniques with well-calibrated measures of confidence. In particular we combine CP with one classifier based on POEM descriptors, one classifier based on SIFT descriptors, and a weighted combination of the similarities computed by the two. We examine and compare the performance of five nonconformity measures.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD