Title: On semiregularity of mappings
Other Titles: Semiregularita zobrazení
Authors: Cibulka, Radek
Fabian, Marián
Kruger, Alexander Y.
Citation: CIBULKA, R., FABIAN, M., KRUGER, A. Y. On semiregularity of mappings. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, roč. 473, č. 2, s. 811-836. ISSN 0022-247X.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85059696220
http://hdl.handle.net/11025/34735
ISSN: 0022-247X
Keywords: věta o otevřeném zobrazení;lineární otevřenost;metrická semiregularita;perturbace mnohoznačným zobrazením
Keywords in different language: open mapping theorem;linear openness;metric semiregularity;set-valued perturbation
Abstract: Existují dvě základní slabší varianty klasické metrické regularity na základě zafixování jednoho z bodů vyskytujících se v definici této vlastnosti. První z nich je metrická subregularita, která byla hojně studována v minulých desetiletích. Druhou vlastnost, kterou budeme nazývat semiregularitou, se v literatuře vyskytuje pod různými názvy a výsledky je třeba hledat v různých zdrojích. Článek shrnuje a rozšiřuje existující teorii o semiregularitě včetně nutných a/nebo postačujících podmínek pro tuto vlastnost v primárním i duálním tvaru.
Abstract in different language: There are two basic ways of weakening the definition of the well-known metric regularity property by fixing one of the points involved in the definition. The first resulting property is called metric subregularity and has attracted a lot of attention during the last decades. On the other hand, the latter property which we call semiregularity can be found under several names and the corresponding results are scattered in the literature. We provide a self-contained material gathering and extending the existing theory on the topic including necessary and/or sufficient conditions of both primal and dual type.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
On semiregularity of mappings_printed version.pdf502,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD