Title: Kárná řízení u Nejvyššího správního soudu a soudní exekutoři
Other Titles: Disciplinary proceedings at the Supreme Administrative Court and Judicial Officers
Authors: Šimka, Karel
Citation: ŠIMKA, K. Kárná řízení u Nejvyššího správního soudu a soudní exekutoři. Komorní listy, 2019, roč. 1, č. 2019, s. 10-16. ISSN 1805-1081.
Issue Date: 2019
Publisher: Exekutorská komora České republiky
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34740
ISSN: 1805-1081
Keywords: Kárné řízení;Nejvyšší správní soud;soudní exekutoři
Keywords in different language: Disciplinary proceedings;the Supreme Administrative Court;Judicial Officers
Abstract: Kárná řízení se soudními exekutory vedou od roku 2009 kárné senáty Nejvyššího správního soudu, podobně jako se soudci a státními zástupci. Na rozdíl od advokátů a notářů tak Exekutorská komora ČR jako zákonem zřízený orgán profesní samosprávy soudních exekutorů nad svými členy nevykonává kárnou pravomoc. Článek se zabývá silnými a slabými stránkami této právní úpravy a zamýšlí se i nad jejími možnými změnami.
Abstract in different language: Disciplinary proceedings with Judicial Officers are conducted by disciplinary chambers of the Supreme Administrative Court since 2009 similarly as with judges and state prosecutors. In contrast with attorneys and notaries the National Chamber of Judicial Officers of Czech republic is the only professional chamber established by statute that does not exercise disciplinary authority over its members. This article deals with strong and weak aspects of such legislation and comes up with possible changes.
Rights: Plný text není přístupný.
© Exekutorská komora České republiky
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Šimka - Kárná řízení - 2019-01-Komorni-listy.pdf338,47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD