Title: Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku
Other Titles: The administartion of house without the establishment of the unit owners' association under the Civil Code
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 8, s. 267-272. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2019
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34745
ISSN: 1210-6410
Keywords: správa domu;občanský zákoník;společenství vlastníků jednotek
Keywords in different language: the administration of house;the Civil Code;the unit owners' association
Abstract: Rekodifikace občanského práva změnila s účinností od 1. 1. 2014 způsobem velmi podstatným právní úpravu správy domů, ve kterých společenství vlastníků jednotek trvale nebo dočasně nevzniklo.
Abstract in different language: With effect from 1 January 2014, the recodification of civil law has changed in a very substantial way the legislation on the administration of houses in which the unit owners' association has not been permanently or temporarily established.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD