Title: Advantages of Additive Technologies Usage in Design of Cooling Channels
Other Titles: Výhody využití aditivních technologií pří tvorbě chladících kanálů
Authors: Ráž, Karel
Citation: RÁŽ, K. Advantages of Additive Technologies Usage in Design of Cooling Channels. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 135-138. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063317043
http://hdl.handle.net/11025/34840
ISSN: 1213-2489
Keywords: aditivní technologie;chlazení;injekční vstřikování
Keywords in different language: Injection Molding;Cooling;Additive Technologies
Abstract: Hlavním cílem tohoto článku je analyzovat rozdílené tepelné chování různých chladících kanálů a popis výroby těchto kanálů pomocí metod aditivních technologií. Tato práce byla primárně vytvořena pomocí virtuálních simulací. Validace těchto simulací byla provedena pomocí jednoduchého analytického výpočtu. Pro analýzu byl použit jednoduchý díl ve tvaru kostky, na němž bylo hodnoceno rozložení teplot při různých uspořádáních chladících kanálů. Všechny chladící kanály měly stejný průřez a tím i stejný průtok chladící kapaliny. Vzdálenost středu chladícího kanálu od dílu byla vždy stejná. Bylo ověřeno, že aditivní technologie umožňují orientovat kanál tak, aby největší teplosměnná plocha byla umístěna u dílu a chlazení tak bylo efektivnější. Rovněž je zde vyčíslen nárůst chladícího efektu při zmenšení vzdálenosti kanálu od vlastního dílu. V poslední části je analyzováno konformní rozložení kanálů, které v maximální možné míře kopíruje tvar součásti. Toto rozložení je z hlediska chlazení nejvhodnější. Jeho výroba je možná pouze pomocí aditivních technologií.
Abstract in different language: Main aim of this paper is to analyze the thermal behavior of different cooling channels and to describe advantages of manufacturing of a mold with these channels using a 3D printer instead of drilling machines. This work was primarily done by the usage of virtual simulation. Validation of thermal simulations was performed by usage of simple analytical solution. A simple model of molded brick was designed to analyze the cooling time and the temperature distribution in the mold when changing the cross section of the cooling channels. Three types of different rectangular cross-sections and one circular were chosen. All of them have the same area. The cooling channel with circular cross section was positioned closer to the part in next design and influence of this change was analyzed. Last tested configuration is conformal cooling channel with a channel path twice longer. It is obvious, that most suitable configuration of cooling channels is combination of conformal design with rectangular shape as close as possible to plastic part.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD