Title: Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce
Other Titles: Selected Aspects of Employee Privacy Protection according to Labour Code
Authors: Fischerová, Eliška
Citation: FISCHEROVÁ, E. Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 10, s. 351-358. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2019
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34866
ISSN: 1210-6410
Keywords: Pracovní právo;soukromí zaměstnance;zákoník práce;monitorování zaměstnanců
Keywords in different language: Labour Law;Employee Privacy;Labour Code;Employee Monitoring
Abstract: Zákoník práce se zaměřuje také na ochranu soukromí zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Předkládaný článek se zabývá obecnými východisky ochrany soukromí zaměstnance a relevantní úpravou obsaženou zejména v § 316 zákoníku práce. Pozornost je věnována třem konkrétním oblastem, a to monitorování zaměstnanců prostřednictvím kamerových systémů, monitorování elektronické pošty a telefonních hovorů.
Abstract in different language: The Labour Code is also focused on employee privacy protection in the labour-law relationships. The submitted paper deals with the general basis of employee privacy protection and the relevant legal regulation contained in sec. 316 of the Labour Code. The attention is paid to three areas, namely to employee monitoring through video systems, monitoring of electronic communications and phone calls.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD