Title: Benefits of a new approach to designing milling cutter using Metal Additive Manufacturing
Other Titles: Výhody nového přístupu v navrhování frézovací hlavy s využitím 3D tisku z kovu
Authors: Hanzl, Pavel
Zetková, Ivana
Citation: HANZL, P., ZETKOVÁ, I. Benefits of a new approach to designing milling cutter using Metal Additive Manufacturing. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 385-390. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85069808302
http://hdl.handle.net/11025/34990
ISSN: 1213-2489
Keywords: Frézování;Topologická Optimalizace;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Keywords in different language: Milling tool;Topological optimization;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Abstract: Topologická optimalizace je proces snižování hmotnosti dílu při respektování požadavků na pevnost. Tento článek se zaměřuje na její možné pozitivní důsledky pro proces obrábění. Hlavním cílem je provést průzkum za účelem získání znalostí, které budou použity při topologické optimalizaci frézovacího nástroje. Podle všech ukazatelů má funkční implementace lattice struktur do konceptu frézovacího nástroje potenciál k dosažení vysoké úrovně inovací, protože snížení hmotnosti nástroje umožní vyšší dynamiku řezného procesu. Dále upravená tuhost řezného nástroje s absorpcí vibrací mohou příznivě prodloužit životnost řezného břitu a zvýšit jeho trvanlivost. Takovýto frézovací nástroj by na trhu poskytoval konkurenční výhodu.
Abstract in different language: Topological optimization is the process of reducing part weight while respecting strength requirements. This paper focuses on its possible positive consequences for the machining process. The main aim is to carry out a survey to obtain knowledge that will be applied during the topological optimization of a milling tool. According to all the indicators, the efficient implementation of lattice structures into the milling concept has the potential to achieve a high level of innovation, since the functional weight reduction of the tool allows for higher dynamics of the cutting process. The modified rigidity of the milling cutter and vibration absorption can extend the life of the cutting edge, and such a milling tool would provide a competitive advantage on the tool market.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Benefits of a new approach to designing milling cutter using.pdf444,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD