Title: Ein Kartenhaus, ein Schlachthof, und ein Atlas der bedrohten Lebensarten: Skeptische Europa-Konzepte bei Libuše Moníková, Michael Stavarič, und Christoph Ransmayr
Other Titles: Dům z karet, jateční dvůr či atlas ohrožených druhů: skeptické koncepty Evropy u Libuše Moníkové, Michaele Stavariče a Christopha Ransmayra
Authors: Pfeiferová, Dana
Citation: PFEIFEROVÁ, D. Ein Kartenhaus, ein Schlachthof, und ein Atlas der bedrohten Lebensarten: Skeptische Europa-Konzepte bei Libuše Moníková, Michael Stavarič, und Christoph Ransmayr. Journal of Austrian Studies, 2019, roč. 52, č. 1-2, s. 21-41. ISSN 2165-669X.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Nebraska Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35151
ISSN: 2165-669X
Keywords: L. Moníková;Ledová tříšť;M. Stavarič;Království stínů;Brenntage;Europa. Eine Litanei;Ch. Ransmayr;Atlas eines ängstlichen Mannes;skeptické koncepty Evropy;moderní rakouská literatura;kontaminované krajiny;M. Pollack;H. Bhabha
Keywords in different language: L. Moníková;Treibeis;M. Stavarič;Brenntage;Königreich der Schatten;Europa, eine Litanei;Ch. Ransmayr;Atlas eines ängstlichen Mannes;skeptische Europa-Konzepte;neuere österreichische Literatur;kontaminierte Landschaften;M. Pollack;H. Bhabha
Abstract: Článek zkoumá tři různé koncepty Evropy v rakouské literatuře posledních 25 let. Všechny se vztahují k českým reáliím nebo se dokonce – v případě Libuše Moníkové a částečně i Michaela Stavariče – vyznačují českou optikou, byly však formovány různým historickým kontextem: 2. světovou válkou (Stavaričovy romány „Království stínů“ resp. „Dny ohňů, dny spálenišť, dny popela“ a Ransmayrův esej ,Die Arbeit der Engel‘), okupací Československa vojsky Varšavského paktu r. 1968 (Moníkové ,rakouský‘ román „Ledová tříšť“), pádem Železné opony r. 1989 a rozšířením Evropské unie z r. 2004 (viz Stavaričova próza „Europa. Eine Litanei“). S přihlédnutím k individuální poetice autorky i autorů nachází studie v jejich obrazech Evropy shody a ukazuje, do jaké míry analyzované literární konstrukty Evropy zrcadlí či dokonce dále rozvíjejí dobové teorémy – o ,literatuře jako lepší formě historiografie’ podle H. Bhabhy či o historicky zatížených ,kontaminovaných krajinách’ podle M. Pollacka.
In diesem Aufsatz werden drei verschiedene Europa-Konzepte in der neueren österreichischen Literatur der letzten 25 Jahre untersucht. Alle haben einen tschechischen Bezug oder bedienen sich – im Falle von Libuše Moníková und teilweise auch von Michael Stavarič – sogar einer tschechischen Perspektive, wurden jedoch durch unterschiedliche historische Kontexte geprägt: durch den Zweiten Weltkrieg (Stavaričs Romane „Königreich der Schatten“ bzw. „Brenntage“ und Ransmayrs Essay ,Die Arbeit der Engel‘ ), durch die Okkupation der Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Paktes von 1968 (Moníkovás Österreich-Roman „Treibeis“), durch den Fall des Eisernen Vorhangs von 1989 oder durch die große EU-Erweiterung von 2004 ( Stavaričs „Europa. Eine Litanei“). Unter Berücksichtigung der individuellen Poetik der einzelnen AutorInnen wird in diesem Beitrag nach den Übereinstimmungen innerhalb der analysierten Europa-Bilder gesucht sowie überprüft, inwieweit die literarischen Europa-Konstrukte die zeitgenössischen Theoreme, sei es ,Literatur als bessere Form der Geschichtsschreibung’ nach H. Bhabha oder die Bloßstellung der ,kontaminierten Landschaften’ (siehe M. Pollack), widerspiegeln oder gar weitertragen.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© University of Nebraska Press
Appears in Collections:Články / Articles (KNJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc00592020190826120213.pdf11,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD