Title: Sports Betting Arbitrage in English Football
Other Titles: Arbitráž sportovních sázek v anglickém fotbalu
Authors: Marek, Patrice
Vávra, František
Citation: MAREK, P., VÁVRA, F. Sports Betting Arbitrage in English Football. In 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 - Proceedings. Bratislava: Spektrum STU, 2019. s. 793-802. ISBN 978-80-227-4884-1.
Issue Date: 2019
Publisher: Spektrum STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070833067
http://hdl.handle.net/11025/35553
ISBN: 978-80-227-4884-1
Keywords: arbitráž;sázení;sport;kurzy;bookmaker;fotbal;Anglie;Premier League
Keywords in different language: arbitrage;betting;sports;odds;bookmaker;football;England;Premier League
Abstract: Článek zkoumá arbitráž sportovních sázek a demonstruje ji na datech z anglického fotbalu mezi sezónami 2013–14 a 2017–18. Je navrženo několik strategií arbitrážních sázek, např. preference pro favority nebo outsidery, a ty jsou používány pro sázení ve čtyřech nejvyšších anglických fotbalových ligách. Výsledky jsou porovnávány s ohledem na průměrný zisk na zápas a, jak lze očekávat, získávají se nejlepší hodnoty pro Premier League se 110 arbitrážními příležitostmi v sezóně 2017-18.
Abstract in different language: The paper investigates sports betting arbitrage and demonstrates it on data from English football between seasons 2013–14 and 2017–18. Several strategies of arbitrage betting are proposed, e.g., preference for favourite or outsider, and they are used for betting in four top level English football leagues. Results are compared using average profit per match, and, as can be expected, best values are obtained for the Premier League with 110 arbitrage opportunities in the 2017–18 season.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
0793_Marek_Vavra.pdf878,06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD