Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBureš, Marek
dc.contributor.authorMartirosov, Sergo
dc.contributor.authorPolcar, Jiří
dc.date.accessioned2019-10-21T10:00:16Z-
dc.date.available2019-10-21T10:00:16Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBUREŠ, M., MARTIROSOV, S., POLCAR, J. A novel projection algorithm for production layout extraction from point clouds. Acta Polytechnica, 2019, roč. 59, č. 3, s. 203-210. ISSN 1210-2709.en
dc.identifier.issn1210-2709
dc.identifier.uri2-s2.0-85070792464
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35561
dc.description.abstractPříspěvek je zaměřen na zpracování dat z bodových mračen získaných 3D laserovým skenováním. Skenovací zařízení jsou na velmi pokročilé úrovni a po dosažení maximální rychlosti skenování se výrobci nyní více zaměřují na minimalizaci zařízení. Nicméně stále chybí softwarová řešení pro jednoduché a úspěšné vytváření modelů z bodových mračen dat nebo pro vyhodnocování dat. Tento článek stručně popisuje princip laserového skenování a proces zachycení dispozičního řešení výroby. Dále je představen nově vyvinutý algoritmus pro extrakci specifických oblastí z bodového mračna. Algoritmus byl testován a porovnán s dalšími způsoby pro zpracování dispozičního řešení výroby. Po testování byla naprogramována samostatná softwarová aplikace s názvem CloudSlicer™, jejíž uživatelské rozhraní je také představeno.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherCTUen
dc.relation.ispartofseriesActa Polytechnicaen
dc.rights© CTUen
dc.subject3D laserové skenováncs
dc.subjectbodová mračnacs
dc.subjectvýrobní layoutcs
dc.subjectprojekční algoritmuscs
dc.titleA novel projection algorithm for production layout extraction from point cloudsen
dc.title.alternativeNový projekční algoritmus pro extrakci výrobního layoutu z bodových mračencs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper is focused on point cloud data processing obtained by 3D laser scanning. The scanning devices are at a very advanced level and after reaching their possible maximum scanning speeds, manufacturers are now more focused on a minimization of the devices. However, there is still a lack of software solutions for a simple and successful model creation from point cloud data or data evaluation. This paper briefly describes the laser scanning principle and the process of production floor layout capturing. Furthermore, a newly developed algorithm for an extraction of specific areas of point cloud is introduced. The algorithm was tested and compared with other solutions for a production layout development. After testing, the standalone software application called CloudSlicer™ was programed and the user interface is also presented.en
dc.subject.translated3D laser scanningen
dc.subject.translatedpoint clouden
dc.subject.translatedproduction layouten
dc.subject.translatedprojection algorithmen
dc.identifier.doi10.14311/AP.2019.59.0203
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number484345300001
dc.identifier.obd43926603
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
5172-15651-2-PB_43926603.pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD