Title: Utrakvismus jako překážka pro humanismus? Pokus o nový náhled na komplikovaný vztah
Authors: Červenka, Jan
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2018, roč. 4, č. 2.
Issue Date: 2018
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35748
ISSN: 2336-7547
Keywords: Šimon ze Slaného;Řehoř Hrubý z Jelení;Mikuláš Konáč z Hodíškova;Václav Písecký;utrakvismus;humanismus
Keywords in different language: Šimon of Slaný;Řehoř Hrubý of Jelení;Mikuláš Konáč of Hodíškov;Václav Písecký;humanism;utraquism
Abstract in different language: The article tries to apply the concept of humanism formulated by Peter F. Grendel on several Utraquist authors from the end of 15th and beginning of 16th century. One of the most important innovations of Grendler is his emphasis on the institutionalization of humanism which might and answer the question whether the Utraquist confession was the main reason behind the slow reception of humanist ideas in Bohemian lands.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ČERVENKA.pdfPlný text409,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.