Title: Západočeské A-Z husitské tradice
Authors: Krausová, Milada
Citation: Dějepis XXII: sborník katedry historie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2006, s. 50-60.
Issue Date: 2006
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Sborniky/SbornikXXII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35772
Keywords: Husité;Plzeňský kraj;Karlovarský kraj
Keywords in different language: Hussites;Pilsen region;Karlovy Vary region
Abstract: Následující příspěvek si klade za cíl vytvořit základní „slovníček“ míst s hmotnými doklady husitské tradice, kterými se v tomto kontextu rozumí zejména pomníky, pamětní desky, nástěnné malby a vybrané místní názvy v dnešním Plzeňském a Karlovarském kraji.1 Mnohé z těchto často drobných a památkově nechráněných dokladů proměn obrazu husitského vědomí jsou dosud v odborné literatuře i v turistických průvodcích opomíjeny. Povědomost o nich je malá, i u obyvatel jednotlivých lokalit. V případech menších objektů mohou také chybět podrobnější prameny o jejich historii, sporadické zmínky lze nalézt zejména v kronikách obcí, případně v regionálním tisku. Z tohoto důvodu bylo třeba vycházet také z vlastního „terénního výzkumu.“ V odborné literatuře byla dosud nejpodrobněji zpracována starší plzeňská tradice, spojená s oslavami tzv. Nového svátku.2 Větší pozornost byla dosud věnována také oblasti Domažlicka a Tachovska.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXII
Dějepis XXII

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krausova.pdfPlný text117,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.