Title: First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe
Other Titles: První přímý důkaz prosa setého (Panicum miliaceum) ve střední Evropě
Authors: Kučera, Lukáš
Peška, Jaroslav
Fojtík, Pavel
Barták, Petr
Kučerová, Pavla
Pavelka, Jaroslav
Komárková, Veronika
Beneš, Jaromír
Polcerová, Lenka
Králík, Miroslav
Bednář, Petr
Citation: VOSTRACKÝ, Z., SEDLÁČEK, J., MUŽÍK, V. Coupled tests including parameters TF and SLF of high voltage SF6 circuit breakers. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 225-228. ISBN 978-80-553-3324-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Technical University of Košice
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070258517
http://hdl.handle.net/11025/35846
ISBN: 978-80-553-3324-3
ISSN: 1866-9557
Keywords in different language: identification;agriculture;foothills;residues;pottery;origin;age
Abstract: Chemická analýza archeologických objektů je důležitou součástí současných výzkumů. V předkládané studii byla analyzována půda z archeologických nádob ze záchranného výzkumu poblíž obce Držovice (střední Morava, Česká republika; nálezy datované do eneolitického období) pomocí plynové chromatografie / hmotnostní spektrometrie, poprvé v archeologii byla použita pro analýzu pevných látek analytická sonda s chemickou ionizační hmotnostní spektrometrií za atmosférického tlaku. Miliacin, chemický marker prosa setého, byl jednoznačně potvrzen oběma technikami. Získané výsledky mohou pomoci pochopit stravovací návyky populace kultury šňůrové keramiky a spojení mezi střední Evropou a Asií, kde byla proso domestikováno. Identifikace miliacinu jako „chemické stopy“ prosa z konce eneolitického období Moravy je proto mimořádně důležitá.
Abstract in different language: Standard short circuit tests of HV SF6 circuit breakers need high power sources and special synthetic facilities. Tests consist of many standard disciplines. Each of short fault disciplines requires high parameters from high power sources. They also require exact measurement and accurately control consequence of switching high current and high voltage circuit of synthetic method. Developing tests are therefore very expensive. The aim of this article is to introduce new point of view on testing by coupled terminal fault and short line fault while reducing high cost of developing tests.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Technical University of Košice
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Panicum miliaceum.pdf810,21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD