Title: A unified curvature-driven approach for weathering and hydraulic erosion simulation on triangular meshes
Other Titles: Jednotný přístup pro simulaci zvětrávání a hydraulické eroze na trojúhelníkových sítích založený na křivostech
Authors: Hromádková, Věra
Kolingerová, Ivana
Vaněček, Petr
Citation: PSUTKA, J., PSUTKA, J. Sample Size for Maximum-Likelihood Estimates of Gaussian Model Depending on Dimensionality of Pattern Space. Pattern recognition, 2019, roč. 91, č. July 2019, s. 25-33. ISSN 0031-3203.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: preprint
článek
preprint
article
URI: 2-s2.0-85061702496
http://hdl.handle.net/11025/35851
ISSN: 2184-4321
Keywords: Simulace eroze;hydraulická eroze;deformace sítě;zvětrávání
Keywords in different language: Erosion Simulation;Hydraulic Erosion;Mesh Deformation;Weathering
Abstract: Simulace eroze je důležitým problémem v oblasti počítačové grafiky. Nejvýznamnějšími erozními procesy v přírodě jsou zvětrávání a hydraulická eroze. Mnoho metod řeší tyto problémy, ale jsou většinou založeny na výškových mapách nebo objemových datech. Výškové mapy neumožňují simulaci komplexních plně 3D scén, zatímco objemová data mají vysoké nároky na paměť. Navrhujeme sjednocený přístup pro zvětrávání a hydraulickou erozi pracující přímo na trojúhelníkových sítích, což zjednodušuje použití metody v široké škále scénářů. Bereme v úvahu fakt, že rychlost eroze v přírodě je ovlivněna lokálním tvarem erodovaného objektu. Pro odhad rychlosti eroze používáme odhad průměrné křivosti, což má za následek vizuálně věrohodnou simulaci erozních procesů. Výsledky metody demonstrujeme na umělých 3D modelech i na reálných datech.
Abstract in different language: The significant properties of the maximum likelihood (ML) estimate are consistency, normality, and efficiency. While it has been proven that these properties are valid when the sample size approaches infinity, the behavior of an ML estimator when working with small sample sizes is largely unknown. However, in real tasks, we usually do not have sufficient data to completely fulfill the conditions of an optimal ML estimate. The question arises as to what amount of data is required to be able to estimate a Gaussian model that provides sufficiently accurate likelihood estimates. This issue is addressed with respect to the number of dimensions of the pattern space.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (NTIS)
Články / Articles (NTIS)
Preprinty / Preprints (KKY)
Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skorkovská GRAPP_2019_41_final_pdf_pdf.mht.pdf19,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD