Title: On evaluating consensus in RANSAC surface registration
Other Titles: O vyhodnocení konsensu v registraci povrchů založené na technice RANSAC
Authors: Hruda, Lukáš
Dvořák, Jan
Váša, Libor
Citation: NOHÁČOVÁ, L., ŽÁK, F., HULEC, M., BĚLÍK, M., OLKHOVSKIY, M. The influence of load on the transformers on the size of their own losses. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 139-142. ISBN 978-80-553-3324-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Technical University of Košice
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070253760
http://hdl.handle.net/11025/35853
ISBN: 978-80-553-3324-3
ISSN: 1467-8659
Keywords: 3D sítˇ;registrace;transformace;vzdálenost;metrika;vyhodnocení;hustota;tuhost;zarovnání
Keywords in different language: 3D mesh;registration;transformation;distance;metric;evaluation;density;rigid;alignment
Abstract: Random Sample Consensus (shoda náhodných vzorků) je mocné paradigma které bylo úspěšně aplikováno v různých kontextech, včetně problému určení polohy, odhadu fundamentální matice a globální registrace povrchů, ve které lze mnoho dříve navržených algoritmů interpretovat jako konkrétní implementaci tohoto konceptu. Algoritmy generují množinu kandidátních transformací nějakým jednoduchým postupem, a výsledná transformace je z této množiny vybrána jako ta, která zarovná největší část vstupních dat. Ukazujeme, že výběr výsledné transformace lze také interpretovat jako hledání konsensu mezi kandidáty, což následně vyžaduje měření podobnosti kandidátních tuhých transformací. Ačkoli není obtížné zkonstruovat metriku poskytující smysluplné výsledky, většina přístupů vykazuje jistá omezení a nevýhody. V této práci zkoumáme možné postupy při měření vzdáleností v prostoru SE(3) a porovnáváme jejich vlastnosti jak teoreticky, tak experimentálně v modelovém registračním algoritmu založeném na RANSAC. Navrhujeme také modifikace existujících metrik a navrhujeme novou metodu nalezení konsensuální transformace založenou na datové struktuře Vantage Point Tree.
Abstract in different language: The topic of the article is new insights into the load of transformers depending on their own losses. Transformers are among the most common, but important elements of the transmission and distribution networks. This is a reliable device with a guaranteed lifetime at the level of 25 to 30 years. New materials and new technologies for the production of transformers are leading to significantly reduce their own losses. Loss of transformers can be further influenced by both the change in their load and the flow of reactive power over transformers. Managing the overflow of reactive power through the transformers can then also influence the voltage conditions in the network.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Technical University of Košice
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hruda_2019-Computer_Graphics_Forum.pdf15,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD