Title: Identification and classification of DICOM files with burned-in text content
Other Titles: Identifikace a klasifikace DICOM souborů s vypáleným textem ve snímku
Authors: Včelák, Petr
Kryl, Martin
Kratochvíl, Michal
Klečková, Jana
Citation: BRYCHCÍN, T., TAYLOR, S., SVOBODA, L. Cross-lingual word analogies using linear transformations between semantic spaces. Expert Systems with Applications, 2019, roč. 135, č. NOV 30 2019, s. 287-295. ISSN 0957-4174.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85067242443
http://hdl.handle.net/11025/35854
ISSN: 1386-5056
Keywords: Vypálené chráněné osobní a zdravotní údaje;klasifikace;de-identifikace;DICOM;HIPAA;detekce textu
Keywords in different language: Burned-in protected health information;Classification;De-identification;DICOM;HIPAA;Text detection
Abstract: Pozadí: Chráněné osobní a zdravotní informace vypálené v pixelech snímku ve formátu DICOM nejsou z různých důvodů indikovány. To komplikuje sekundární použití takových dat. V posledních letech došlo k několika pokusům o anonymizaci nebo de-identifikaci souborů DICOM. Stávající přístupy mají různá omezení. Neexistuje žádné zcela spolehlivé řešení. Zejména u velkých datových souborů je nutné rychle analyzovat a identifikovat soubory, které potenciálně narušují soukromí. Metody: Klasifikace je založena na adaptivně-iterativním algoritmu navrženém k identifikaci jedné ze tří tříd. Existuje několik transformací obrazu, optické rozpoznávání znaků a filtry; pak je učiněno lokální rozhodnutí. Potvrzené lokální rozhodnutí je konečné. Klasifikátor byl trénován na datovém souboru složeném z 15 334 snímků různých modalit. Výsledky: Falešně pozitivní hodnoty jsou ve všech případech pod 4,00 % a 1,81 % v případě kritického případu detekce chráněných osobních a zdravotních informací. Vážená průměrná citlivost klasifikátoru byla 94,85 %, vážená průměrná inverzní citlivost dosahovala 97,42 % a Cohenův Kappa koeficient byl 0,920. Závěr: Navrhovaný přístup pro klasifikaci textu vypáleného ve snímcích je vysoce konfigurovatelný a schopný analyzovat obrázky z různých modalit se šumem na pozadí. Řešení bylo validováno a jeho cílem je identifikovat DICOM soubory, pro které musí být omezený přístup nebo musí být důkladně de-identifikovány kvůli problémům s výskytem osobních údajů. Na rozdíl od stávajících nástrojů lze rozpoznaný text, včetně jeho souřadnic, dále použít pro de-identifikaci.
Abstract in different language: The ability to represent the meaning of words is one of the core parts of natural language understanding (NLU), with applications ranging across machine translation, summarization, question answering, information retrieval, etc. The need for reasoning in multilingual contexts and transferring knowledge in cross- lingual systems has given rise to cross-lingual semantic spaces, which learn representations of words across different languages. With growing attention to cross-lingual representations, it has became crucial to investigate proper evaluation schemes. The word-analogy-based evaluation has been one of the most common tools to evaluate linguistic relationships (such as male-female relationships or verb tenses) encoded in monolingual meaning representations. In this paper, we go beyond monolingual representations and generalize the word analogy task across languages to provide a new intrinsic evaluation tool for cross-lingual semantic spaces. Our approach allows examining cross-lingual projections and their impact on different aspects of meaning. It helps to discover potential weaknesses or advantages of cross-lingual methods before they are incorporated into different intelligent systems. We experiment with six languages within different language families, including English, German, Spanish, Italian, Czech, and Croatian. State-of-the-art monolingual semantic spaces are transformed into a shared space using dictionaries of word translations. We compare several linear transformations and rank them for experiments with monolingual (no transformation), bilingual (one semantic space is transformed to another), and multilingual (all semantic spaces are transformed onto English space) versions of semantic spaces. We show that tested linear transformations preserve relationships between words (word analogies) and lead to impressive results. We achieve average accuracy of 51.1%, 43.1%, and 38.2% for monolingual, bilingual, and multilingual semantic spaces, respectively.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
20190902-vcelak-j-ijmi-201906-article.pdf6,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD