Title: Jak poznáme inkluzivní školu?
Authors: Foist, Vladimír
Citation: Inkluzivní vzdělávání v souvislostech: Sborník příspěvků z konference Interim pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 15-17.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://cki.zcu.cz/dokumenty/Sbornik_CKI-konference_interim.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35934
ISBN: 978-80-261-0873-3
Keywords: kvalita;inkluzivita;týmová práce;osobnost učitele;místní komunita;vize;integrace;inkluze;ukazatele inkluze
Keywords in different language: quality;inclusiveness;teamwork;teacher's personality;local community;vision;integration;inclusion;inclusion indicators
Abstract: Inkluze, každý o ní hovoří, ale víme, jak ve skutečnosti vypadá? Víme, jak poznáme skutečně kvalitní školu? Zamysleme se nad inkluzivními procesy a podívejme se na základní principy moderního pojetí vzdělávání nejen pohledem teorie, ale i na základě dlouholetých zkušeností z řízení školy a z praxe regionů se sociálně vyloučenými lokalitami.
Rights: © Hynek Bureš, Roman Černík, Lenka Felcmanová, Vladimír Foist, Vlasta Hlaváčková, Šárka Káňová, Dana Moree, Josef Slowík, Zdeněk Svoboda, Jan Šiška, Ladislav Zilcher - © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foist.pdfPlný text516,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.