Title: Proinkluzivní změny na školách formou strategického plánování
Authors: Zilcher, Ladislav
Svoboda, Zdeněk
Citation: Inkluzivní vzdělávání v souvislostech: Sborník příspěvků z konference Interim pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 18-23.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://cki.zcu.cz/dokumenty/Sbornik_CKI-konference_interim.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35935
ISBN: 978-80-261-0873-3
Keywords: inkluzivní vzdělávání;strategické plánování;hodnocení kvality školy
Keywords in different language: inclusive education;strategic planning;evaluation of school quality
Abstract: Příspěvek reflektuje pilotovaný postup tvorby strategického plánování pro vytváření inkluzivního prostředí na školách. Dané plánování bylo pilotováno na sedmi školách v letech 2015–2016 a nyní je metodika aplikována na 21 školách v celé ČR. V příspěvku budou vymezeny základní kameny procesu plánování, avšak také hlavní úskalí procesu tvorby a realizace plánu. Realizace plánu je v jisté návaznosti na akční (realizační) plán, ve kterém jsou aktivity, které se reálně stanou daný rok a k čemu směřují. Cílem příspěvku, i samotného plánování je zaměřit se na školu jako celek, který se musí otevírat celkově ve všech rovinách. Není možné zvyšovat diverzitu žáků, pokud procesy na škole neodpovídají potřebám rodičů, učitelů, ani žáků. Koncept školní inkluze můžeme ve shodě s Boothem a Ainscowem vnímat nikoliv jako stav, ale spíše jako proces, případně dokonce jako ideál, k němuž je nutné se prostřednictvím plánovaného postupu přibližovat, ač jej nemusí být nikdy plně dosaženo.
Rights: © Hynek Bureš, Roman Černík, Lenka Felcmanová, Vladimír Foist, Vlasta Hlaváčková, Šárka Káňová, Dana Moree, Josef Slowík, Zdeněk Svoboda, Jan Šiška, Ladislav Zilcher - © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zilcher.pdfPlný text825,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.