Title: Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících
Other Titles: New borrowed words from foreign languages in the french dictionaries
Authors: Koláříková, Dagmar
Citation: KOLÁŘÍKOVÁ, D. Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 4, s. 23-32. ISSN 1210-0811.
Issue Date: 2019
Publisher: UK PedF
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/35940
ISSN: 1210-0811
Keywords: Cizí jazyk;Le Petit Larousse;Le Petit Robert;oblast;slovník;výpůjčka
Keywords in different language: Borrowed word, dictionary, domain, foreign language, Le Petit Larousse, Le Petit Robert
Abstract: Článek se zabývá problematikou jazykových výpůjček nově vložených do francouzských slovníků. Je založen na dvou korpusech, z nichž každý sestává ze slov, která se dostala do pěti po sobě následujících vydání (pro léta 2015-2019) dvou francouzských slovníků (Le Petit Larousse a Le Petit Robert). V obou korpusech pocházejí vyhledané výpůjčky ze stejných jazyků (angličtina, japonština, italština, latina, řečtina, španělština a čínština). Mezi nejvíce zastoupené oblasti patří: nové informační a komunikační technologie, vaření a gastronomie, umění. Z analýzy však vyplývá, že slovník Le Petit Robert začlenil ve sledovaném období (2015–2019) více půjček (167) než Le Petit Larousse (97).
Abstract in different language: This article discusses borrowed words from foreign languages included in the French dictionaries. The quantitative analysis is based on two corpora, each containing new borrowed words finding their way into five successive editions (2015-2019) of the two dictionaries (Le Petit Larousse and Le Petit Robert). In this article, an attempt has been made to discuss which languages have influenced the French vocabulary (English, Japanese, Italian, Latin, Greek, Spanish and Chinese) and which particular domains (new computer and communication technologies, cooking and gastronomy, art) are involved. It follows from this analysis that Le Petit Robert has incorporated in the period 2015-2019 more borrowed words (167) than Le Petit Larousse (97).
Rights: Plný text není přístupný.
© UK PedF
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KRO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nové výpůjčky ve francouzských slovnících.docx50,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD