Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMajdišová, Zuzana
dc.contributor.authorSkala, Václav
dc.contributor.authorŠmolík, Michal
dc.date.accessioned2019-11-18T11:00:26Z-
dc.date.available2019-11-18T11:00:26Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V., ŠMOLÍK, M. Incremental Meshfree Approximation of Real Geographic Data. In: Applied Physics, System Science and Computers III. Cham: Springer, 2019. s. 222-228. ISBN 978-3-030-21506-4 , ISSN 1876-1100.en
dc.identifier.isbn978-3-030-21506-4
dc.identifier.issn1876-1100
dc.identifier.uri2-s2.0-85068614866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35947
dc.description.abstractAproximace roztroušených dat je častým úkolem v mnoha technických problémech. Aproximace pomocí radiálních bázových funkcí je vhodná pro velká roztroušená data v n-dimenzionálním prostoru. Jedná se o neseparabilní aproximaci, která je založena na výpočtu vzdálenosti dvou bodů. Tato metoda vede na řešení přeurčené soustavy lineárních rovnic. V článku navrhujeme nový inkrementální přístup pro bezsíťovou RBF aproximaci, který respektuje rysy zadaných geometrických dat, jako jsou hřebeny, vrcholy, údolí, atd., a proto je dosaženo výrazného zlepšení aproximace zadaných dat. Navíc navrhovaný přístup vede na dosažení významné komprese zadaného datasetu a na získání jeho analytického popisu. V porovnání s jinými existujícími metodami dosahuje navrhovaný přístup lepších výsledků z důvodu respektování rysů zadaných dat.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.ispartofseriesApplied Physics, System Science and Computers IIIen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Springeren
dc.subjectRBF aproximacecs
dc.subjectStacionární bodycs
dc.subjectExtrémycs
dc.subjectInkrementální algoritmuscs
dc.subjectTPScs
dc.subjectBodový cloudcs
dc.titleIncremental Meshfree Approximation of Real Geographic Dataen
dc.title.alternativeInkrementální bezsíťová aproximace reálných geografických datcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn many technical applications, reconstruction of the scattered data is often task. For big scattered dataset in n-dimensional space, the using some meshless method such as the radial basis function (RBF) approximation is appropriate. RBF approximation is based on the distance computation, and therefore, it is dimensionally non-separable. This approximation can be converted to an overdetermined linear system of equations which has to be solved. A new incremental approach for meshless RBF approximation which respects the significant features of the given terrain data such as break lines is proposed in this paper. Using this approach, the improving approximation of the underlying data is achieved. Moreover, the proposed approach leads to a significant compression of the given dataset and the analytical description of the data is obtained. In comparison with other existing methods, the proposed approach achieves the better results due to respecting the features of the given data.en
dc.subject.translatedRBF approximationen
dc.subject.translatedStationary pointsen
dc.subject.translatedExtremaen
dc.subject.translatedIncremental algorithmen
dc.subject.translatedTPSen
dc.subject.translatedPoint cloudsen
dc.identifier.doi10.1007/978-3-030-21507-1_32
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926680
dc.project.IDGA17-05534S/Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových datcs
dc.project.IDSGS-2019-016/Syntéza a analýza geometrických a výpočetních modelůcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Majdišová APSAC_2018.pdf4,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD